Hva skal vi med IKT i skolen? Hva skal vi med IKT i skolen? IKT i skolen IKT i skolen Mer koding og teknologi inn i Mer koding og teknologi inn i